เกมส์ต่อสู่นินจา
เกมส์ต่อสู่นินจา

เกมส์ต่อสู่นินจารายละเอียดเกมส์

เกมส์ต่อสู่นินจา กดปุ่มลูกศร ซ้าย , ขวา เดิน ลูกศรบนกระโดด กดปุ่ม W,A,S,D - ใช้ Skills. กดปุ่ม สเปกบาร์ ใช้อาวุธต่อสู้


วิธีการเล่น

เล่นฟรี