เกมส์ต่อ เตอร์ติสเกมในตำนาน
เกมส์ต่อ เตอร์ติสเกมในตำนาน

เกมส์ต่อ เตอร์ติสเกมในตำนานรายละเอียดเกมส์

เกมส์ต่อ เตอร์ติสเกมในตำนาน กดปุ่มลูกศรบน สลับด้าน กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา ย้าย กดปุ่มลูกศร ลง


วิธีการเล่น

เล่นฟรี