เกมส์สร้างสะพาน
เกมส์สร้างสะพาน

เกมส์สร้างสะพาน

รายละเอียดเกมส์

เกมส์สร้างสะพาน กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา กดปุ่ม B แตร กดปุ่ม R เริ่มใหม่ กดปุ่ม Spacebar และเมาส์ใช้เล่น


วิธีการเล่น

เล่นฟรี