เกมส์ภัตตาคารเพนกวิน2
เกมส์ภัตตาคารเพนกวิน2

เกมส์ภัตตาคารเพนกวิน2รายละเอียดเกมส์

หลังจากที่ภัตตาคารแห่งแรกของนกเพน? ??วิน สามารถทำยอดได้ทะลุเกินเป้า และมีลูกค้าเข้าร้านจำนวนมาก ทำให้พวกมันต้องขยายสาขาที่ 2


วิธีการเล่น

เราต้องใช้เมาส์ในการบังคับนกเพนกวินให้ดูแลร้านค้าและลูกค้าเหมือนเดิม เพียงแค่จะมีอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเอง

เล่นฟรี