เกมส์รถดับเพลิง
เกมส์รถดับเพลิง

เกมส์รถดับเพลิง

รายละเอียดเกมส์

ใช้ปุ่มในการบังคับทิสทาง ใช้เมาส์ในการฉีดน้ำดับไฟ


วิธีการเล่น

เล่นฟรี