เกมส์ถล่มปราสาท
เกมส์ถล่มปราสาท

เกมส์ถล่มปราสาทรายละเอียดเกมส์

ปราสาทใหญ่หลังนี้เป็นที่พักอาศัยของพระราชาในช่วงฤดูร้อน แต่ตอนนี้กองกำลังของเราต้องการทำลายปราสาทที่มีทหารหลายสิบนายรักษาการอยู่


วิธีการเล่น

เราต้องใช้เมาส์คลิกยิงก้อนหินโจมตีปราสาทให้เสียสมดุลและพังลงมาในที่สุด

เล่นฟรี