เกมส์ทำความสะอาดโรงแรม
เกมส์ทำความสะอาดโรงแรม

เกมส์ทำความสะอาดโรงแรมรายละเอียดเกมส์

ทุกๆ วันจันทร์ทางโรงแรมของเราจะมีการปรับปรุงตกแต่งห้องใหม่ทั้งหมด หลังจากเปิดให้บริการมาตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีพนักงานทำึความสะอาดเป็นคนจัดการ


วิธีการเล่น

เราต้องใช้เมาส์เก็บกวาดขยะและจัดตกแต่งสิ่งของให้สวยงามตามเดิม หลังจากที่แขกกลับไป

เล่นฟรี