เกมส์ตำรวจขับรถจับโจรปล้นธนาคาร
เกมส์ตำรวจขับรถจับโจรปล้นธนาคาร

เกมส์ตำรวจขับรถจับโจรปล้นธนาคารรายละเอียดเกมส์

หลังจากที่เสียงสัญญาณเตือนภัยของธนาคารแห่งหนึ่งดังขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบซิ่งรถออกไปจับโจรปล้นธนาคารที่กำลังหลบหนีให้ทัน


วิธีการเล่น

เราต้องใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อควบคุมรถตำรวจให้ซิ่งไปจับโจรให้สำเร็จ

เล่นฟรี