เกมส์สร้างหมู่เกาะมหัศจรรย์ 3
เกมส์สร้างหมู่เกาะมหัศจรรย์ 3

เกมส์สร้างหมู่เกาะมหัศจรรย์ 3รายละเอียดเกมส์

หมู่เกาะมหัศจรรย์ แต่เดิมมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ จนกระทั่งเพื่อนๆ เดินทางเข้ามาสำรวจและตั้งหลักปักฐานที่นี่จะกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง


วิธีการเล่น

เราต้องใช้เมาส์คลิกสร้างเมืองขึ้นมาบนเกาะ ซึ่งเพื่อนๆ ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่สำหรับในการสร้าง

เล่นฟรี