เกมส์ขับรถบรรทุกรถก่อสร้าง
เกมส์ขับรถบรรทุกรถก่อสร้าง

เกมส์ขับรถบรรทุกรถก่อสร้างรายละเอียดเกมส์

รถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องขนรถบรรทุกก่อสร้างไปหน้างาน เพื่อทำการก่อสร้างตึกที่ได้รับมอบหมาย โดยรถบรรทุกต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะขนรถก่อสร้างไปบนเส้นทางวิบากอย่างปลอดภัย


วิธีการเล่น

เราต้องใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา บังคับรถบรรทุก วิ่งไปบนเส้นทางอันตรายอย่างปลอดภัย

เล่นฟรี