เกมส์แหกคุก เกมแหกคุก
เกมส์แหกคุก เกมแหกคุก

เกมส์แหกคุก เกมแหกคุก

รายละเอียดเกมส์

เกมส์แหกคุก วิธีเล่น ให้คลิ๊กเมาส์ให้ขีดจนเต็มแต่ระวังผู้คุมเห็นละ เมื่อผู้คุมจะเดิมมาให้ปล่อยเมาส์ เมื่อผู้คุมเดินหนี้ให้รีบคลิ๊กเมาส์ค้างไว้


วิธีการเล่น

เล่นฟรี