เกมส์โรงพยาบาลรักษาคนไข้
เกมส์โรงพยาบาลรักษาคนไข้

เกมส์โรงพยาบาลรักษาคนไข้รายละเอียดเกมส์

หมอและพยายาลจะต้องดูแลคนไข้ ที่ได้รับอาการเจ็บป่วยให้ได้มากที่สุดในแต่ละวัน เพื่อให้พวกเขามีความสุข และหายจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่มีใครอยากเป็น


วิธีการเล่น

เมื่อมีคนไข้เดินเข้ามา เพื่อนๆ จะต้องใช้เมาส์คลิกพาพวกเขามาตรวจโรค ก่อนที่จะพาไปส่งแพทย์ให้รักษาตามอาการของโรคนั้นๆ จนกระทั่งหาย

เล่นฟรี