เกมส์บ้าผีสิง
เกมส์บ้าผีสิง

เกมส์บ้าผีสิง

รายละเอียดเกมส์

เกมส์บ้าผีสิง กดปุ่มซ้ายขวา เคลื่อนที่ - ปุ่มบน กระโดด - ปุ่ม A ค้าง ขณะเคลื่อนที่ วิ่ง


วิธีการเล่น

เล่นฟรี