เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์DDZลากเส้นตัดพื้นที่

เป็นเกมส์ลากเส้นเพื่อตัดพื้นที่สนามฟุตบอลให้ได้มากที่สุดโดยจะต้องเกิน 80%
ถึงจะผ่านด่านโดยจะมีชีวิตอยู่ทั้งหมด 3 ชีวิต โดยหากทำการลากเส้นอยู่จะต้องหลบหลีก
ตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในสนามฟุตบอลหากตัวผู้เล่นโดนลูกฟุตบอลหรือโดนเส้นที่กำลังลากอยู่จะทำให้เสียชีวิต