เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์มังกรซ่อนลาย

ควบคุมมังกรเหนือน่านฟ้ารบกับศัตรู สามารถเลือกไฟที่พ่นได้โดยปุ่ม 1-6