เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์อย่ามายุ่งกับป้อม

อัพเกรตอาวุตซ้อคาถาได้ด้วย มันส์ๆ ฮาๆ เหมือนเล่มเกมส์แฟมิคอม