เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์บอมเบอร์บอย





มีปุ่มปล่อยระเบิดอยู่ในคำอธิบายวิธีการเล่นนะค่ะ หรือปุ่ม ว แหวนนั้นเอง