เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์จอมเขมือบซูชิ

คลิ๊กที่ซูชิในจานหลาย ๆ ครั้งจนซูชิหายไป เมื่อกินแล้วแถบวัดระดับความอิ่มด้านล่างจะเพิ่มขึ้น อย่าให้ระดับความอิ่มเพิ่มจนเต็ม ต้องคอยคลิ๊กที่กล่องที่มีที่คีบด้านซ้ายทำให้ระดับความอิ่มลดลง หรือรอสักพักระดับความอิ่มก็จะลดลง บางครั้งจะเจอให้กินชาเขียวตัดกำลัง คลิ๊กถ้วยชาที่ขึ้นมาหลาย ๆ ครั้งจนชาเขียวลดลงหมด