เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์ท้ากินซาละเปา

คลิ๊ก play กดปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อหยิบซาละเปาใส่ปาก กินจนหมดลูกถึงจะได้หนึ่งคะแนน ดูตรงแถบสีแดงด้านบน ถ้าแถบสีแดงเต็มแสดงว่าซาละเปาติดคอแล้ว ให้กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อดื่มน้ำจนแถบสีแดงลดลง