เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์ Fruit Shop

เป็นเกมส์จัดเรียงผลไม้ชนิดเดียวกันให้เป็นแถวเดียวกัน โดยบางครั้งจะมีโบนัสผลไม้ขึ้นมา ให้คลิกจัดเรียงผลไม้โบนัสนั้นเป็นแถวเดียวกัน จะทำให้ผลไม้ชนิดนั้นหายไป แล้วได้คะแนนเพิ่ม โดยทำให้ได้คะแนนอย่างน้อยตามที่กำหนดใน TARGET SCORE ก่อนหมดเวลา