Home»Black Fire ส่งกิจกรรม ช่วย [DK] ตามหาแม่ รับเทศกาลวันแม่

Black Fire ส่งกิจกรรม ช่วย [DK] ตามหาแม่ รับเทศกาลวันแม่

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 สิงหาคมนี้ เพียงแค่ตะลุย PVE Channel เอาชนะทุกแผนที่แบบยาก ของ 3 โหมดการเล่นได้แก่ Endurance, Survival และ Assault รับฟรีทันทีไอเทมตามระดับขั้น สูงสุดถึง 3 ชั้น

1 - 29 สิงหาคม 2555
ระบบจะแจกรางวัลให้อัตโนมัติเมื่อสามารถผ่านเงื่อนไขเควสต์ในแต่ละระดับขั้นได้สำเร็จผ่านเงื่อนไขเควสต์วันแม่ 3 ขั้น เพื่อรับรางวัล ตามลำดับขั้น (ไม่จำกัดจำนวนครั้งการผ่าน)
ขั้นที่ 1 : ผ่านโหมด Endurance ระดับ ยาก แผนที่ Airport, Spar, Dam, Biolab
ทั้ง 4 ด่าน เพื่อรับรางวัลขั้นแรก และปลดล็อกเควสต์สู่ขั้นต่อไป

ขั้นที่ 2 : ผ่านโหมด Survival ระดับ ยาก แผนที่ Prison, Hospital, Tropic, Lunar
ทั้ง 4 ด่าน เพื่อรับรางวัลขั้นที่สอง และปลดล็อกเควสต์ขั้นต่อไป

ขั้นที่ 3 : ผ่านโหมด Assault ระดับ ยาก แผนที่ Submarine และรับรางวัลของขั้นสุดท้าย


** ตรวจเช็คความคืบหน้าของเควสต์ได้ที่หน้าต่างภารกิจ **

 
รางวัลเมื่อผ่านทุกเงื่อนไขในขั้นที่ 1
Gold Bullet 5 ea + นามบัตรลาย Mother Day (ถาวร)
รางวัลเมื่อผ่านทุกเงื่อนไขในขั้นที่ 2
Little Panda (เพศชาย) หรือ Little Rabbit (เพศหญิง) แบบ 30 วัน
รางวัลเมื่อผ่านทุกเงื่อนไขในขั้นที่ 3
M870 Fire ถาวร