เกมส์หาของในโรงแรม
เกมส์หาของในโรงแรม

เกมส์หาของในโรงแรมรายละเอียดเกมส์

สิ่งของต่างๆ ภายในโรงแรมห้องนี้ถูกซ่อนเอาไว้ให้พ้นจากสายตาของนักสืบ เพื่อนๆ ต้องพยายามเข้าไปค้นหาหลักฐานบ้างอย่างที่ทางโรงแรมได้ซ่อนเอาไว้


วิธีการเล่น

เราต้องใช้เมาส์คลิกหาสิ่งของตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่ด้าน ด้านของตัวโรงแรมให้ครบ  • 
    ดูทีวีออนไลน์ - ช่องการ์ตูน
    ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7
    ช่อง9 cartoon club ช่องการ์ตูน
    Angry Birds เกมส์ผสมเหล้า เกมส์เค้าเตอร์