เกมส์พนักงานขับรถแอร์พอร์ต
เกมส์พนักงานขับรถแอร์พอร์ต

เกมส์พนักงานขับรถแอร์พอร์ตรายละเอียดเกมส์

จากบริเวณตัวอาคารไปถึงตัวเครื่องบินเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกล และไม่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร จึงมีรถทัวร์คอยรับส่งผู้โดยสารไปยังเครื่องบินที่ต้องขึ้น


วิธีการเล่น

เราในฐานะพนักงานขับรถบัสในแอร์พอร์ต จะต้องใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา บังคับรถให้ไปส่งผู้โดยสารโดยปลอดภัย แต่ต้องรอให้ผู้โดยสารขึ้นรถให้เต็มเสียก่อน  • 
    ดูทีวีออนไลน์ - ช่องการ์ตูน
    ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7
    ช่อง9 cartoon club ช่องการ์ตูน
    Angry Birds เกมส์ผสมเหล้า เกมส์เค้าเตอร์