เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์เลี้ยงปลา

เป็นเกมส์ที่เราจะต้อง ให้ปลาชนิดเดียวกัน กินพวกเดียวกัน จับมาชนกันเฉยๆ เพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้น